A club

Hogyan is kezdődött?

 

A Veszprémi Torna Club katolikus legényegylet keretében alakult meg és az alakuló ülést 1912. május 1-én tartották. Abban az időben is a labdarúgás volt a legnépszerűbb sportág. A dinamikusan fejlődő sportéletnek köszönhetően a röplabdázók az NB I-ben, a tornászok az „A” kategóriában szerepeltek, a női kézilabdának az élvonalba szereplés volt a cél. Ekkor az egyesület létszáma már 200 fő volt.

A VTC 1914. június 14-én vált a legényegylettől független önálló sportegyesületté. Az anyagi nehézségek és a szervezeti keretváltozások ellenére a labdarugó csapat egyre jobb eredményeket ért el.

Az egész magyar sportélet mellet a VTC újjászervezéséhez is hozzákezdtek. 1919. március 12-én a vezetőség értesítette az érdeklődőket, hogy az egyesület újra megalakult és megkezdte működését. A szép eredmények nem hozták meg a VTC számára a közönség támogatását, de a városét sem.

1920-ban próbálkozás történt a VTC beolvasztására a MOVE-ba. Ez a próbálkozás eredménytelen volt és így 1922-ben a tisztújító ülésen a labdarúgás, atlétika mellet a birkózást is felvették a szakosztályok közé.

1948 őszén újra átszervezések történtek és ennek megfelelően a veszprémi csapatokat az NB III. nyugati csoportjába sorsolták és így az új egyesület neve Veszprémi Vasas VTC lett, ügyvezető elnökévé Eredics Ferencet választották.

A tornászok átigazoltak az Építőkhöz és a Traktorhoz, majd később 1951-től a Veszprémi Haladás SK- ban szerepeltek. Sem a személyi sem a tárgyi feltételek nem voltak olyanok, hogy jobb eredményeket tudjanak elérni. Az egyetemisták száma évről évre csökkent, viszont az általános és középiskolások száma növekedett. Az egyesületnek 12 szakosztálya volt és 398 tagot számolt. Az egyetem nem tudta fenntartani az egyre jobb eredményeket elért szakosztályokat. 1966-ban megalakult a Veszprémi Vegyész Sport Club /Vegyész SC / Makranczy József és Győri Pál elnökök vezetésével. Az egyesületnek 13 szakosztálya és 664 sportolója volt. A torna szakosztályba csak nők sportoltak.

A körülmények és a város vezetése ismét a fúzió mellett döntött és a Veszprémi Vegyész, valamint a Bakony Vasas egyesült, a Bakony-vegyész TC 1969. december 8-án 14 szakosztállyal indult, színéül a kék-fehéret választva. A BVTC ekkor létrejövő Torna szakosztálya a máig is működő tornász egyesület jogelődje.

A tornászok munkáját objektív akadályok gátolták, de a tárgyi feltételek javulásával további előrelépés volt várható. 1977-ben épült VÁÉV felvonulási épületből átalakítva még a BVTC-n belül, önálló tornagyakorlóhoz jutottak a stadion területén a tornászok.

Újabb mérföldkő az egyesület életében. A Bakony- Vegyész TC nevet az igényeknek megfelelően Veszprémi SE-re változtatják. A város minél több lakosának bevonása volt cél. Azonban az egyre jobb eredményeket produkáló szakosztályok egy idő után anyagi gondok miatt nehéz helyzetbe kerültek és további működésük ellehetetlenedett. Ennek következményeként a VSE- ből a torna szakosztály kivált és 1991. december 31-én Veszprémi Torna Club / VTC / néven önálló jogi személyként kezdett működni, megtartva a kék-fehér színét. Az egyesület elnöke Balázs Zoltán, ügyvezető elnök Horváth Péter.

A gazdasági helyzet megkívánta, hogy a VTC közhasznú szervezetté alakulási kérelmet nyújtson be a Veszprém Megyei Bíróság felé és 1998. október 12-én közhasznú szervezetté vált. A torna, gumiasztal, akrobatika, óvodástorna, baba-mamatorna szakágakkal működő egyesület tagjainak száma közel 240 fő.

2008 januárjában a torna, a gumiasztal és az akrobatika szakágak mellé, a fitnesz ágazatával bővítette az egyesület a sportolás lehetőségét. 2011-ben felnőttek részére alakformáló, callanetics jellegű tornát indítottunk, amely a mélyizmok tréningezését célozza meg.

2008-tól 2012 augusztusáig elnök és szakmai vezető Horváth Péter. 2012 augusztusától elnök Marosvölgyi Tamás, szakmai vezető Horváth Péter. Edzők Árkovits Krisztina, Kapai Márk és Papp Orsolya. 2013-ban Horváth Péter és Papp Orsolya távozott az egyesületből, külföldön folytatták edzői munkájukat.

2014 szeptemberétől Horváth Arnold edzővel bővült a szakmai stáb, akit szakmai vezetővé választott a közgyűlés. Az edzői stáb így alakult át: Árkovits Krisztina, Kuti Bernadett, Szokoly Réka, Balai Zsanett, Kapai Márk, Horváth Arnold dolgoztak a gyerekekkel. Ez a struktúra 2017 decemberéig tartott, ekkor Horváth Arnold és Kuti Bernadett távozott az egyesülettől.

2018 februárjában a közgyűlés új szervezeti felépítés mellett döntött, melyben 3 szakágra bomlik a munka:

  • Női szertorna
  • Gumiasztal
  • Mindenki tornája

Az edzői stáb újra szerveződött, az edzésmunka Lukács József volt szövetségi kapitány szakmai támogatásával folyik tovább. Edzők: Satnya Balai Zsanett, Puskás Csabáné, Jung Tibor, Marosvölgyi Tamás, Sipos Olga. Az év eleji „válságot” követően a taglétszám tartósan 200 fő fölötti, a pénzügyi helyzet és a működés stabil.

A MATSZ és Veszprém Megyei Jogú Város támogatásával a VTC számára új tornacsarnok project elkezdődött, 2019 őszén a közbeszerzési eljárás lezárult.

2019. december 9-14-ig nagyszabású Jubileumi Hét programsorozatra kerül sor, hogy az 50 éves jubileumot méltón megünnepelje az egyesület volt és jelenlegi tagsága, támogatói és edzői.

Telefonszám: +36 70 635 4670
E-mail: marosvolgyi.tamas@veszpremitornaclub.hu
Wartha Vince utca 3.
8200 Veszprém