Adatvédelmi szabályzat

Veszprémi Torna Club Egyesület Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Jelen szabályzat célja, hogy a VTC Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) működése során keletkező személyes adatok, a honlapján keresztül és más módon kapott személyes adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával kapcsolatosan szabályozza, és ezen keresztül tájékoztassa az érintetteket. Jelen adatvédelmi szabályzat összhangban van az 2016/679 EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a 2004. évi I. törvény a sportról, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel.

Adatkezelő:

Jelen Szabályzat szempontjából adatkezelő:
Marosvölgyi Tamás elnök (T: 06-70-635-4670; vtc@invitel.hu)
Kertész Csilla ügyvezető (T: 06-30-415-9924; csillakert@gmail.com)

Az adatkezelő önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Az adatkezelő határozza meg az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.

Telefonszám: +36 70 635 4670
E-mail: marosvolgyi.tamas@veszpremitornaclub.hu
Wartha Vince utca 3.
8200 Veszprém