All Events

Korábbi Események

Közgyűlési meghívó

Tisztelt Egyesületi tagok! A Veszprémi Torna Club (8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3.) ezúton hívja meg Önöket a tagság által kezdeményezett rendkívüli közgyűlésére. A közgyűlés helye: 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3. Tornász gyakorló A közgyűlés időpontja: 2018.01.20. (szombat) 14.30 Napirend: 1. Javaslat a VTC szervezeti átalakítására 2. Az elfogadott javaslat értelmében az Alapszabály módosítása 3. Az átalakuló szervezethez kapcsolódó tisztségviselő választások 4. Egyéb aktualitások Figyelemfelhívás: A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van). Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 15.00 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon. Tisztelettel: Marosvölgyi Tamás, elnök Veszprém, 2018. január 04.

Telefonszám: +36 70 635 4670
E-mail: marosvolgyi.tamas@veszpremitornaclub.hu
Wartha Vince utca 3.
8200 Veszprém