Tisztelt Egyesületi tagok!

A Veszprémi Torna Club (8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3.) ezúton hívja meg Önöket a tagság által kezdeményezett rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés helye: 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3. Tornász gyakorló

A közgyűlés időpontja: 2018.01.20. (szombat) 14.30

Napirend:
1. Javaslat a VTC szervezeti átalakítására
2. Az elfogadott javaslat értelmében az Alapszabály módosítása
3. Az átalakuló szervezethez kapcsolódó tisztségviselő választások 4. Egyéb aktualitások

Figyelemfelhívás:
A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van (illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van).

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 15.00 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Tisztelettel: Marosvölgyi Tamás, elnök

Veszprém, 2018. január 04.

Telefonszám: +36 88 443 354
E-mail: vtc@invitel.hu
Wartha Vince utca 3.
8200 Veszprém