KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi tagok!

A Veszprémi Torna Club (8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3.) ezúton hívja meg Önöket a 2019. évi rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helye: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3. Tornász gyakorló

A közgyűlés időpontja: 2019.május 18. (szombat) 14.00

Napirend:

  • 1. 2018-as év pénzügyi beszámolójának elfogadása
  • 2. 2018-as év szakmai beszámolójának elfogadása
  • 3. A 2019-es év feladatai, tervei
  • 4. Az egyesület vezető tisztségviselőjének foglalkoztatása
  • 5. Egyéb aktualitások

Figyelem felhívás:
A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen van, illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van. Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés kitűzött időpontja: 2019.05.22. 18.00 óra

Tisztelettel,
Marosvölgyi Tamás
Elnök

Veszprém, 2019. május 2.

Telefonszám: +36 88 443 354
E-mail: vtc@invitel.hu
Wartha Vince utca 3.
8200 Veszprém