Tisztelt Egyesületi tagok!

A Veszprémi Torna Club (8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3.) ezúton hívja meg Önöket a 2020. évi rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helye: 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3. Tornász gyakorló

A közgyűlés időpontja: 2020. szeptember 21. (hétfő) 16.30

Napirend:

1. 2019-es év pénzügyi beszámolójának elfogadása
2. 2019-es év szakmai beszámolójának elfogadása
3. A 2020-es év feladatai, tervei
4. Egyéb aktualitások

Figyelem felhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen van, illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van. Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés kitűzött időpontja: 2020.09.24. 16.30 óra

Tisztelettel:

Marosvölgyi Tamás
Elnök

Veszprém, 2020. szeptember 04.

Telefonszám: +36 88 443 354
E-mail: vtc@invitel.hu
Wartha Vince utca 3.
8200 Veszprém